Povinné informace

Název společnosti:                                   Fotbalový klub Loket, z.s.
Sídlo společnosti:                                     Sportovní 594, 357 33 Loket
IČ:                                                             266 24 818
Údaj o zápisu ve veřejném rejstříku:      L 3717 Krajský soud Plzeň