Poděkování Karlovarskému kraji

13.12.2016 13:47

Klub FK Loket v roce 2016 podal žádost o finanční prostředky na Karlovarský kraj pro rok 2016, která se týkala podpory sportovní činnosti dětí a mládeže. Obdržené finanční prostředky, byly použity zejména na materiální vybavení nově založeného družstva přípravky (nákup míčů, sportovních pomůcek atd.). Touto finanční podporou nám Karlovarský kraj velmi pomohl.

Proto bychom rádi touto cestou poděkovali Karlovarskému kraji za finanční podporu našeho klubu, která nám velmi pomohla.

ZT

 

Zpět